Kadra

Adwokaci

Stanisław Wrona

Staszek-827x1024

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1986 – 2000 zajmował stanowisko prokuratora w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej, a w latach 2000 – 2005 wykonywał zawód radcy prawnego w ramach własnej działalności gospodarczej. Aktualnie wpisał się na listę adwokatów. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, podatkowym oraz karnym. Ukończył podyplomowe studium prawa podatkowego. Przeszedł pozytywnie procedurę dopuszczenia do informacji niejawnych. Włada biegle językiem niemieckim.


Maksymilian Imbirski

Adwokat, członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2015 r. ukończył aplikację adwokacką i z wyróżnieniem złożył egzamin zawodowy. W ramach wykonywanej praktyki specjalizuje się prawie karnym, administracyjnym i gospodarczym.


Aplikanci

Mateusz Zaciewski

zdjęcie-ZaciuMateusz Zaciewski  jest absolwentem studiów Prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczył w seminarium magisterskim w katedrze Prawa Finansowego prowadzonym przez promotora w osobie dr hab. Witolda Srokosza. Temat jego pracy dyplomowej  to Instytucje Parabankowe w Unii Europejskiej i Polsce. W trakcie studiów działał jako wolontariusz przy Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, gdzie nabywał pierwsze doświadczenia praktyczne związane z prawem. Od maja 2014 r. związany z Kancelarią, początkowo jako praktykant obecnie jako aplikant adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i spółdzielczym.


Justyna Wrona

12399214_10207323412717899_41418339_nJustyna Wrona jest absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku Prawo oraz Wydziału Filologii na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczka seminarium magisterskiego z teorii i filozofii prawa, w trakcie którego napisała i obroniła pracę dyplomową pt.„Bezpieczeństwo i wolność na podstawie polskiego Prawa Telekomunikacyjnego” pod okiem prof. A. Batora. Po ukończeniu Szkoły Prawa Amerykańskiego przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz kursu prawniczego języka angielskiego zdobyła certyfikat świadczący o jego znajomości tj. International Legal English Certificate wydawany przez Cambridge Council. Doświadczenie zdobywała m.in. w Wydziale Karnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Obecnie aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Specjalizuje się w prawie cywilnym i telekomunikacyjnym.